chatbot
x

Interflex Nederland
We zijn voor u bereikbaar op
+31 (0)30 6927 163 of per mail

Humanitas DMH ontzorgt haar medewerkers dankzij SP-EXPERT

Zorgverlener Humanitas DMH maakt het voor haar medewerkers eenvoudiger om naast het uitvoeren van de werkzaamheden bij cliënten ook de uren- en kilometerregistratie bij te houden.

Minder administratie, meer zorg

De medewerkers van Humanitas DMH staan elke dag voor de uitdaging om naast hun werkzaamheden ook de volledige administratie bij te houden zoals uren- en kilometerregistratie. Humanitas DMH vond dat dit anders moest en ontzorgt de medewerkers nu met de CareConnections app.

Dankzij deze app zijn medewerkers veel minder tijd kwijt aan hun administratie en kunnen ze zich volledig concentreren op het echte werk, namelijk de zorg voor de cliënten.

Voorheen veel dubbel werk

Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) is een humanistische zorgorganisatie. Zo’n 1100 zorgverleners ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. Tot nu toe registreerden zij hun activiteiten in verschillende applicaties. De verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden werden per zorgcontract en cliënt bijgehouden in het Elektronisch Client Dossier (ECD) en de kilometeradministratie in het HRM systeem. Vervolgens hield iedere medewerker ook nog de gewerkte uren bij via het employee self service portaal van SP-EXPERT, het door Interflex verzorgde roosterplanning en registratiesysteem voor de zorg. Voor de medewerkers was deze aanpak erg omslachtig met veel dubbel werk en kans op fouten. Op haar beurt was Humanitas weer veel tijd kwijt aan controles en correcties.

We weten wat er speelt in de zorgsector. Met onze WFM oplossingen kunt u zich bezighouden met dat wat echt belangrijk is: de zorg.

Demo aanvragen

Vanaf nu één toegang tot alle gegevens

Met de nieuwe CareConnections App krijgen de medewerkers van Humanitas nu één toegang waarmee ze alle noodzakelijke gegevens in één keer kunnen registreren. De geregistreerde gegevens worden vervolgens verwerkt in het ECD en via een nieuwe koppeling ook doorgegeven aan het SP-EXPERT platform. Op die manier wordt via één handeling van de medewerker zowel het ECD als de urenregistratie van de medewerker up-to-date gehouden. Bovendien zorgt een koppeling met navigatiesoftware dat ook de kilometerregistratie wordt vereenvoudigd. De oplossing is uiteraard niet alleen bedoeld voor registratie, medewerkers kunnen via de app ook de beschikbare gegevens raadplegen. De introductie van de app is een mooi voorbeeld van een innovatief project om de administratieve last voor zorgverleners tot het minimum te beperken en tijd vrij te maken voor de echte zorg.

DE EN NL