chatbot
x

Interflex Nederland
We zijn voor u bereikbaar op
+31 (0)30 6927 163 of per mail

Een andere kijk op gezondheidszorg

Interflex biedt workforce management oplossingen die specifiek voor de gezondheidszorg zijn ontworpen, zodat zorg en welzijn voorop blijven staan.

Vraag een gratis demo aan

Efficiënte en flexibele personeelsplanning in de gezondheidszorg?

NAAR EEN HOGER NIVEAU IN DE GEZONDHEISZORG MET DE SOFTWARE-OPLOSSINGEN VAN INTERFLEX

Wie verantwoordelijk is voor HR in de gezondheidszorg, of dat nu een ziekenhuis of verzorgings- of verpleeghuis betreft, wordt dagelijks geconfronteerd met complexe en tijdrovende uitdagingen. Wilt u oproepmodellen, artsenroosters en strategisch tijdbeheer ontwikkelen en uw personeel zowel vraaggericht en flexibel als uiterst efficiënt inzetten? Wilt u het zorgpersoneel daarnaast invloed geven op het rooster en alles via een app laten inzien? Dan staat u voor een taak die niet meer handmatig kan worden uitgevoerd.

Onze workforce management oplossingen bieden u geautomatiseerde ondersteuning en leveren u en uw medewerkers in de kortst mogelijke tijd een optimale planning op maat.

Artsenrooster en roulatieplanning

Nieuwe tools garanderen maximale efficiëntie voor personeelsplanning

Het bestaat: De oplossing die volledig op uw behoeften is afgestemd en uw personeelsplanning duidelijk en transparant maakt. Met de modules “Artsenrooster” en “Roulatieplanning” biedt Interflex twee tools die zowel effectief als eenvoudig zijn. Beide roostermodules zijn ontwikkeld in samenwerking met ervaren artsen. Verlichting van de dagelijkse werkzaamheden is direct merkbaar. Of u nu een complexe planning op meerdere niveaus moet regelen, of een specifieke roulatieplanning van uw arts-assistenten – met slechts een paar klikken bereikt u maximale planningsbetrouwbaarheid en efficiëntie. Zo houdt u meer tijd over voor wat echt belangrijk is: Uw patiënten.

 

 

 

increase in efficiency

less staff absenteeism

less planning cost

Wat zijn de voordelen van onze WFM oplossingen?

  • Geautomatiseerde roosterplanning die even doeltreffend als eenvoudig is
  • Naleving van alle wet- en regelgeving en interne voorschriften
  • Geen vervelende bottlenecks meer bij het inroosteren van personeel
  • Fouten in de planning worden voorkomen
  • Grote tijdsbesparing dankzij efficiëntere planning
  • Planning gebaseerd op de zorgvraag zorgt voor meer toegevoegde waarde
  • Tevreden personeel dankzij zelfroosteren via de Employee Self Service en de app

Maak kennis met onze digitale workforce management oplossingen voor de gezondheidszorg

Vraag een demo aan

Wilt u tijd besparen en u vooral bezighouden met zorg en welzijn?

EFFICIËNTE PERSONEELSPLANNING

Juist in de zorgsector is een efficiënte personeelsplanning van groot belang. Een goede planning bespaart immers niet alleen kostbare tijd, maar kan in acute situaties zelfs levens redden. Als u goed plant, creëert u capaciteit voor wat uw patiënten het hardst nodig hebben: Ruimte voor optimale zorg.

EENVOUDIGE WERKPROCESSEN

Vereenvoudig uw werkprocessen met de planningsoplossingen van Interflex. De integrale opzet van onze workforce management software zorgt voor maximale gebruiksvriendelijkheid: Alle gangbare administratiesystemen kunnen probleemloos worden aangesloten, rapporten met actuele kerngegevens zijn direct beschikbaar, de tijdregistratie wordt overzichtelijk in beeld gebracht. En u kunt altijd een beroep doen op onze competente medewerkers bij Interflex.

Wilt u bottlenecks voorkomen?
Plan uw zorgpersoneel in op basis van kwalificaties!

De juiste mensen met de juiste kwalificaties op het juiste moment op de juiste plaats hebben – dat is zeker in de zorgsector heel belangrijk. Een goede personeelsplanning is een enorme uitdaging in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, waar de bewegingsruimte miniem is. Aan de ene kant vertegenwoordigen de personeelskosten verreweg de grootste kostenpost in de sector, aan de andere kant kunnen knelpunten op personeelsgebied fatale gevolgen hebben.

Met de software van Interflex heeft u de oplossing in handen: u kunt uw personeel systematisch, efficiënt en op basis van de benodigde kwalificaties inplannen, zodat onderbezetting voortaan tot het verleden behoort.

Wat is het effect van nieuwe cao's? De forecast laat het zien.

En wat zijn de gevolgen voor de totale kosten? Kleine veranderingen hebben in de gezondheidszorg vaak verstrekkende gevolgen. Bovendien is het vaak moeilijk vooraf in te schatten wat de precieze omvang zal zijn.

De workforce management oplossingen van Interflex kunnen dat wel: Dankzij geïntegreerd tijdbeheer krijgt u antwoord op al uw prangende vragen en kunt u bovendien de oude met de nieuwe cao-bepalingen vergelijken. Zo krijgt u een nauwkeurige forecast van de te verwachten kosten – nog voordat de nieuwe regelgeving van kracht is.

Meer weten

Wet- en regelgeving
automatisch geïntegreerd voor audits en salarisadministratie

Cao’s, arbeidsurenregelingen, beschermingsrichtlijnen: Een bijna onoverzienbare hoeveelheid wet- en regelgeving maakt de salarisafhandeling in de zorgsector soms tot een doolhof.

De workforce management software van Interflex controleert automatisch alle wet- en regelgeving en geeft het onmiddellijk aan als er overtredingen zijn.

Complexe administratieve handelingen kunnen volledig worden geautomatiseerd, zoals de berekening van overuren, de berekening van afwijkende en wisselende diensten of de berekening van extra verlof.

Naast de wettelijke voorschriften kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten en individuele arbeidsovereenkomsten worden aangemaakt, aangepast en uitgebreid – flexibel, op elk gewenst moment en zonder programmeerkennis nodig te hebben.

De beste oplossing voor uw branche:

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Retail & Hospitality

Retail & Hospitality

Contact Centers

Contact Centers

Luchtvaart & Logistiek

Luchtvaart & Logistiek

Productie

Productie

Publieke sector

Publieke sector

DE EN NL