chatbot
x

Interflex Nederland
We zijn voor u bereikbaar op
+31 (0)30 6927 163 of per mail

Efficiënt workforce management:
Een belangrijke succesfactor voor uw onderneming

Interflex breidt Workforce Management expertise uit

 

Geef uw medewerkers inzicht in en invloed op het rooster.

 

Met deze medewerker app wordt plannen en communiceren een fluitje van een cent. Uw medewerkers zijn op de hoogte van hun dienstroosters waar en wanneer dan ook via hun smartphone. En dat niet alleen, ze kunnen ook betrokken worden bij het maken van het rooster. Met meer tevreden medewerkers als gevolg.
Lees er hier meer over.

 

SP-EXPERT Connect App

Interflex breidt Workforce Management expertise uit

 

Stuttgart, 29 juli 2021:
Interflex en haar klanten verwelkomen het team van het particuliere WorkforceIT B.V. (Nederland). De uitbreiding, die bovendien bepaalde activa van Astrum Benelux B.V. (België) omvat, werd mogelijk gemaakt door een overname door Interflex’s moederbedrijf Allegion, een wereldwijde leverancier van beveiligingsproducten en -oplossingen.

 

Wat is workforce management?

Capaciteitsplanning – Forecasting

Capaciteitsplanning – Forecasting

strategic tactical operational
Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

operational
Employee­ Self Service

Employee­ Self Service

operational
Tijdbeheer

Tijdbeheer

strategic tactical operational
Tijd & Aanwezigheidsregistratie

Tijd & Aanwezigheidsregistratie

operational
Management info & rapportage

Management info & rapportage

tactical operational

Workforce management omvat:

Afzet- en arbeidsmarkten zijn met een ongekende snelheid aan het veranderen. Daarom moeten bedrijven, om de dynamiek van een mondiale markteconomie bij te kunnen houden, absoluut agile zijn. Dat geldt ook voor werknemers: Ook hun werkwereld is flink aan het veranderen, nu het tijdperk van Industrie 4.0, digitale transformatie en democratisering is aangebroken. De personeelsplanning verandert daardoor ook: Stevig verankerde structuren en strikte roosters behoren tot het verleden; in plaats daarvan ligt de toekomst van bedrijven in de flexibilisering van werktijden. Flexibele en op de vraag afgestemde personeelsplanning en -management, gericht op de medewerkers, wordt een strategisch instrument – en zorgt op de lange termijn voor concurrentievoordeel.

Altijd de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats hebben is een van de sleutels tot het succes van uw bedrijf. Een digitale workforce management-oplossing die voor een ideale strategische en operationele personeelsplanning zorgt, maakt deze uitdaging een stuk eenvoudiger.

meer efficiëntie

potentieel voor kostenbesparing

meer werknemerstevredenheid

Digitaal workforce management – de cijfers spreken voor zich

FLEXIBILE WERKUREN EN ANDERE WERKVORMEN

Twee doorslaggevende factoren zullen in de toekomst een nog belangrijker rol gaan spelen dan vandaag, en dus ook complexer worden: de werktijden enerzijds, en de vorm daarvan anderzijds. De afgelopen jaren hebben deze twee belangrijke factoren geholpen de economische schommelingen op te vangen en de uitdagingen van de COVID-19-pandemie succesvol te overwinnen.

Het flexibeler maken van werktijden stelt bedrijven in staat snel en efficiënt te reageren op schommelingen in de markt en concurrerend te blijven qua kostenstructuur. Tegelijkertijd vormen flexibele werktijdmodellen, die op verschillende manieren kunnen worden vormgegeven, een belangrijke garantie voor de tevredenheid van medewerkers, voor werkzekerheid en daarmee voor het succes van het bedrijf als geheel.

WFM ESSENTIEEL IN DE 'WAR FOR TALENT'

“Alles is anders” – deze treffende uitspraak kenmerkt de werkomgeving sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie. Alle sectoren worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen; flexibiliteit is aan de orde van de dag. Vooral het thuiskantoor is meer dan ooit in trek: Een groot deel van de werknemers is enorm positief over de ervaringen met het geheel of gedeeltelijk overstappen naar thuiswerken. Bedrijven die op deze situatie kunnen inspelen met passende voorzieningen en flexibele werktijdmodellen, op de vraag afgestemde structuren en tot een minimum beperkte routinewerkzaamheden, hebben een voorsprong bij het vinden van steeds schaarser wordende gekwalificeerde arbeidskrachten. Digitaal workforce management kan het verschil maken in de strijd om de beste werknemers – wie voor moderne oplossingen kiest, is klaar voor de toekomst.

 

 

Vergroot het succes van uw medewerkers en onderneming:
Ontvang advies op uw locatie!

Plan een afspraak in

Gezondheidszorg

Meer tijd voor uw patiënten of cliënten! Met workforce management van Interflex zet u uw personeel efficiënt in. Niet alleen afgestemd op de zorgvraag maar ook op persoonlijke wensen en uiteraard altijd volgens de wettelijke voorschriften.

+

Retail & Hospitality

Met software voor personeelsplanning maakt u in Retail & Hospitality het verschil: altijd precies voldoende én de juiste medewerkers in de winkels.

+

Contact Centers

Uw personeelsplanning moeiteloos beheren: Dankzij de WFM oplossingen van Interflex boekt u succes in de sterk concurrerende contact centers markt.

+

Luchtvaart & Logistiek

Flexibele inzet van personeel in de luchtvaart & logistiek is de sleutel. De uitgebreide oplossingen van Interflex ondersteunen u bij de planning van wat eigenlijk 'onplanbaar' lijkt.

+

Productie

Het optimaal plannen van het personeel in alle onderdelen van het productieproces is een uitdaging. Dankzij Workforce Management van Interflex wordt dit eenvoudig en probleemloos.

+

Publieke sector

De juiste planning zorgt voor gemotiveerde medewerkers en biedt burgers dienstverlening van hoog niveau.

+

Onze sectorspecifieke oplossingen voor workforce management

De digitale systemen van Interflex bieden u een totaaloplossing voor allround succesvol workforce management: efficiënte personeelsplanning, eenvoudige aanwezigheids- en urenregistratie, systematisch tijdbeheer en uitgebreide sturingsmogelijkheden. Omdat goed workforce management altijd met een gedegen inventarisatie van de behoeften begint, bieden de oplossingen van Interflex u allereerst forecasts voor de toekomst, waarmee u uw capaciteitsvraag nauwkeurig kunt voorspellen. In de volgende stap kunt u de capaciteitsplanning eenvoudig laten uitvoeren op basis van de wensen van uw medewerkers. De workforce management software zorgt automatisch voor de meest optimale en meest kosten-efficiënte planning. Het systeem biedt u transparante analyses en uitgebreide sturingsmogelijkheden met oplossingen voor planning, evaluatie en rapportage.

Als u goed geinformeerd bent, kunt u daarop sturen – en als alle betrokkenen automatisch op de hoogte worden gehouden, ontstaan er geen wrijvingen. Digitaal workforce management zorgt voor transparantie omdat werkuren digitaal worden ingepland, naadloos en op een wettelijk verantwoorde manier worden vastgelegd, voordat ze automatisch worden gecontroleerd en doorgegeven. Iedereen profiteert: Bedrijven en leidinggevenden, maar ook werknemers en HR-teams. U kunt het beschikbare personeel, de vaardigheden die uw team in huis heeft en de gewenste inzettijden bekijken en dankzij Employee Self Service (ESS) heeft uw personeel op elk moment inzage in en toegang tot het eigen werkuren-account. Minder werk voor de HR-afdeling omdat onjuiste invoer tot een minimum wordt beperkt en alle processen zonder efficiëntieverlies worden doorgevoerd en medewerkers minder vragen hoeven te stellen.

Professioneel workforce management betekent dat er roosters gemaakt worden die optimaal zijn afgestemd op de capaciteitsbehoefte, op het terugdringen van kostbare verzuim- of lege uren, en op het vermijden van overcapaciteit. Bij de berekening van optimale roosters wordt automatisch rekening gehouden met afwezigheidspercentages, personeelscapaciteiten, het verwachte aantal klanten en gegevens van bestellingen of verkooppunten. Slim plannen en aansturen garandeert processen die de inspanningen tot een minimum beperken, conform wet- en regelgeving zijn en vraag- en kostengerichte structuren hebben. Dit zorgt voor kostenefficiëntie en bescherming van uw waardevolle personeelsbestand – met de hoogst mogelijke productiviteit.

Digitale personeelsplanning verricht geen wonderen – maar biedt wel de mogelijkheid om de wensen van uw medewerkers en de behoeften van uw bedrijf zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De professionele oplossingen van Interflex houden bij de planning rekening met alle vraagbepalende factoren en geven uw medewerkers via self-service en mobiele apps alle tools in handen om hun zaken snel en soepel te regelen, en vergroten dus de betrokkenheid. Met behulp van workflows kunnen vakantieaanvragen worden gedaan, goedkeuringen worden verkregen of diensten worden geruild, volledig automatisch en met maximale flexibiliteit aan alle kanten.

Interflex-oplossingen zijn geschikt voor elke bedrijfsgrootte en elke bedrijfstak en kunnen volledig op maat worden gemaakt. Of het nu gaat om retail, logistiek of gezondheidszorg: Met gestandaardiseerde processen, doordachte tools en mobiele apparaten legt u een uitstekende basis voor succesvol workforce management. Er wordt rekening gehouden met bedrijfsspecifieke kenmerken en bedrijfsovereenkomsten, maar ook met cao’s of speciale pauzeregelingen. Eén ding is zeker: Met digitaal tijdbeheer komt ook het voorheen verborgen potentieel in uw bedrijf aan het licht.

Waarom is digitaal workforce management zo waardevol?

… moet u een paar dingen in gedachten houden. Om de implementatie soepel te laten verlopen, dient u vooraf enkele zaken te controleren en deze vervolgens ook tijdens de invoeringsfase in de gaten te houden.
Ontdek wat belangrijk is tijdens een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.

Maak een afspraak
DE EN NL